ALEXANDERTEKNIK - DANS - SANG
Annamaija Siff Rolff-Petersen

 

Kildegårdsvej 94 - 5240 Odense NØ
Tlf: 46 32 45 60 - email: arolffpetersen@yahoo.com

-Alexanderteknik
-Dans
-Sang
-Baggrund & Essens  
-Kurser 

  Hvad er Alexanderteknik?   

Alexanderteknik er en bevægelseslære som anvendes til forebyggelse af gener i bevægeapparatet, desuden ofte også afhjælpende selv når skaden er sket. Alexanderteknik anvendes desuden af mennesker der har brug for at skærpe deres finmotorik som grundlag for bedre kunstnerisk udøvelse, sportspræstationer eller som alment ønsker større kropskontakt og bevidsthed.

Man arbejder direkte med en psyko-fysisk genuddannelse af kropsbrugen og brugen af hele personen. Udover at regulere muskeltonus (spændingstilstand) arbejder teknikken med at aktivere kroppens reflekser og at genetablere et pålideligt sanseapparat (kommunikation fra sanseceller gennem rygmarven til hjernen).

Dette sker:     1. Gennem bevidstgørelse at frigøre den spænding der forhindrer krop og sind i at arbejde optimalt.

                      2. Gennem mentale direktioner at lade den hensigtsmæssige aktivitet få plads og således anvise den vej til gradvis at tage over.  

Dette foregår både i hvile og i simple hverdagsbevægelser.

Elevens fysiske og psykiske reaktionsmønster som herved ændres er en personlig sag; da vi jo ikke - hverken personligt eller  fysisk er ens. Derfor foregår undervisningen individuelt og bringer ofte en personlig udvikling med sig. Identitets - bevidsthed bliver ofte klarere og kan således blive en ressource til at træffe valg og udføre handlinger i overensstemmelse med personligheden. Overblik og overskud øges så man bliver i stand til at udføre dagligdagens arbejde mere tilfredsstillende. Teknikken er dog ingen terapi, men et redskab til at bruge kroppen på en bedre måde ved at ændre på de vaner som er årsag til en begrænset funktion. I det lange løb kan eleven da arbejde selvstændigt og mange kan undgå  afhængighed af behandling og sågar visse operationer.

Typiske eksempler  
problemer med ryg, hofte, knæ, skulder, arme (musearm)  
ischias 
fordøjelsesproblemer  
vejrtrækningsproblemer
piskesmæld  
fibromyalgi  
anspændthed  
dårlig holdning  
stemmeproblemer
m.m.

     Hvordan fungerer Alexanderteknikken?   

Teknikken går ud fra det princip, at vi er født med en bestemt dynamisk balance mellem hoved, hals/nakke og rygsøjle. Denne fine balance organiserer hele vores bevægeapparat og gør os i stand til at holde os oprejst. Her er balance ment som en dynamisk indre sammenhæng og ikke som en fastholdt stilstand.

Denne dynamik har dog trange kår i vor tids stressede og civiliserede verdens ydre krav og bliver derfor ofte forstyrret. Kroppen reagerer ved at kompensere hele vejen ned med spændinger og pres på led, organer m.m. og begynder at synke sammen - med deraf følgende smerter, skader og indskrænket bevægelighed. Det bliver ubevidst en del af et mønster, som er med til at forme vores personlighed og fysiske funktion.

Men når balancen bliver genoprettet og vi lærer at sige nej tak til de dårlige vaner, har vi nøglen til at lade dynamikken forplante sig ned gennem hele kroppen og lade kroppen holde sig selv, uden at vi bliver nødt til at "holde den" med unødig spænding. Ved hjælp af en "ikke gøren" giver vi kroppen plads til de naturlige og automatiske processer der ligger latent i den. Det drejer sig om holdningsreflekser og hele den neuromoskulære (ubevidste) brug. Man arbejder med begrebet "retninger" som kropsdelenes indre bevægelse i forhold til hinanden og ikke i forhold til rummet - sådan som man typisk arbejder i dans og gymnastik. (Det kan komme senere)! Når hovedets tryk på nakke og ryg lettes, kan en hydraulisk proces begynde og en lethed indfinde sig. Ryggen bliver lang og bred, der bliver både plads mellem hvirvlerne og i hofteled, knæled osv. Forandring bliver mulig og tilliden til kroppen genfindes. Desuden vil vores instinktive sansebedømmelse skærpes. Det nye bevægemønster kan da bruges i en hvilken som helst bevægelse og situation man ønsker.  

Hvordan foregår det?  
Selve Alexanderlektionen er individuel og foregår ved, at læreren ved en let berøring og verbale direktiver guider eleven gennem bevægelserne. Diskoordination og spændinger som ikke kan ses men mærkes, kan læreren derved afdække og hjælpe med at regulere. Eleven mærker således også sin egen krop og de nye muligheder i højere grad end hvis direktiverne udelukkende er mentale. Her er det fysisk og verbal information der videregives og koordineres.

 

Praktisk.  
En lektion varer ca. 45 min. 
Et intensivt forløb i starten anbefales for det bedste udbytte af undervisningen.
Undervisningen foregår p.t. i Odense, Svendborg ved aftenskoler men kan arrangeres hvor der er behov. 
 

Dans  

Undervisning.
Teknik.

Danseundervisningen er hovedsagligt baseret på principperne i Alexanderteknik og Ny Dans. Der startes med at skabe kontakt mellem bevidsthed og krop i rygliggende hvilestilling. Derudfra laves bevægelser som gradvis vokser i størrelse og tempo. Øvelserne går fra liggende stilling til stående, gående, svingende og springende i større flow over gulvet, til sidst i en længere kombination. Kontakten til ryg og centrering bevares hvorved bevægelserne bliver i overensstemmelse med personen og danner basis for et ærligt udtryk. Begreber som tyngde og opdrift, koordination, dynamik, timing, retning, sansning og mental tilstedeværelse i nuet indgår. Vi arbejder hovedsagligt på funktion som skaber form som skaber fremtræden og ikke i omvendt rækkefølge. Derved styrkes kroppens koordination og en balance mellem styrke og smidighed opstår og understøtter hinanden. Der afsluttes med rolig stræk/afspænding. Der danses både i stilhed og til inspirerende musik på cd/bånd. Evt. live akkompagnement. Det er oftest en livgivende proces som åbner for sind og fantasi. 

Elementer fra klassisk ballet og modern dance indgår i et abstrakt og enkelt formsprog.

Kreativitet.
Det foregående arbejde danner base for det kreative arbejde. Her laves øvelser som i større omfang inddrager rum og relationer mellem de involverede personer gennem improvisation, reflektion og observation. Derefter kan eleverne lære at lave egne koreografier i større eller mindre omfang alt efter formål og omstændigheder. Sammenhæng og originalitet er nøgleord.

Undervisningen kan kombineres og tilpasses forskellige aldersgrupper, erfaringsgrundlag og formål og udformningen vil da variere en del.

Performance.  
Danseperformances udføres, gerne i sammenhæng med andre aktiviteter og kunstformer. Mit dansesprog anses for udtryksfuldt, kraftfuldt og feminint med sans for fantasi, drama, musikalitet og æstetisk form.

Egen eller andres koreografi. Koreografi til andre udføres også.

Under Statens Kunstråd findes en huskunstnerordning som økonomisk støtter institutioner der ønsker at få en kunstner f.eks. en danser ud på f.eks deres skole. Jeg er gerne behjælpelig med at knytte den kontakt, udfylde skemaer o.s.v.

Sang.  
Jeg virker som kirkesanger ved Munkebjerg Kirke i Odense. Jeg afsluttede i sommeren 2004 en 4- årig uddannelse som kirkesanger på Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde. I 2007 videreuddannelse ved Løgum Kloster Kirkemusikskole,  i 2010 ved Leif Lauridsen og siden 2012 løbende, ved Jette Gundestrup.

Min passion er at kombinere sang og dans som en sammensmeltet enhed. Det arbejder jeg løbende med i forskellige danseforestillinger og sammenhænge.
I min sang - skoling er kropsarbejdet, især Alexanderteknikken en uvurderlig understøtte.

 

Baggrund og Essens. 

Essensen af mit arbejde er at opfatte kroppen som bolig for hele personligheden og at kroppen kan være katalysator for så meget liv og information om os selv og omverdenen. Den rummer ofte svar på mange af vore spørgsmål som mennesker, hvis bare vi forstår at lytte.

Jeg er født i 1964. Siden uddannet moderne danser på London Contemporary Dance School og ved videregående studier i bl.a.New York og DK. Har siden 1989 virket som danser i mange danseforestillinger med base i Kbh. Sideløbende undervist en mangfoldighed af børn og voksne - professionelle som amatører rundt om i landet. Skabt egne koreografier siden 1994. 

Afsluttet 3-årig uddannelse som Alexanderlærer i Kbh. 1997 og har siden undervist rigtig meget i Alexanderteknik. Deltager løbende i efteruddannelses kurser med Alexanderteknik bla.a. i Jerusalem og England og har de senere år deltaget i kurser med Peter Grundwald i hans teknik "eye-body". Sommeren 2014 kursus på Gotland ved Wolfgang Weiser og Trish Hemmingway i Alexanderteknik og Kunsten. 

Skabt koreografi og danset solo i et samarbejde med Sognepræst Kristian Høeg og Jazzkomponist John Tchicai, med kor og orkester i Kirkekoncert/forestillingerne "Hymne til Sofia". 

Danset ved bl.a. Aalborg Teater, Kim Brandstrup, Jens Bjerregård, Jytte Kjøbek Jorn, Tim Feldmann, Rhea Lehmann, Christine Meldahl og Susanne Frederiksen m.fl. Deltager også på det pædagogiske/koreografiske felt i videreuddannelses kurser - f. eks. Michael Platt og Maria Speth. 

Blandt  senere danse/koreografi - opgaver er: 
Danser i børneforestillingen "Kassedans" - i et pilotprojekt om børn-leg-dans - v. statsensemblet for børneteater Corona La Balance (nu "ZEBU").
Dansen er en fantasirejse om kasse der undergår en forvandling ved rejsen på havet. Turneret i hele landet under ordning "dans for børn" med workshop for børnene. Musik ved harpenist Anette Gøl. Koreografi af Jytte Kjøbek Jorn. Koreograf ved Danseballaden 2012 i Kolding Kommune for børn og unge i sommerferien med forestillingen "Cyklus".

I 2013 undervist i Alexanderteknik i 3 mdr. de dansestuderende på Statens Scenekunstskole - professionelle moderne danselinie, Kbh.

Koreografi til dansen "Rap i dammen" - frit efter "den grimme ælling" ved H. C. Andersen festivalen 2014 danset af 50 børn fra Risingskolen, samt forældre og forbipasserende. Musik komponeret specielt dertil af Michael Salling.

                                                   

Underviser ugentligt i moderne dans med Alexanderteknik ved AOF Odense for voksne. Samt Alexanderteknik ved AOF Odense og Svendborg. Underviser periodevis studerende ved Syddansk Musikkonservatorium i Odense i Alexanderteknik som bifag. 

Medlem af:  Dansk Kirkemusikerforening, Dansk Forening af Lærere i F.M. Alexanderteknik - DFLAT, De Frie Koreografer - DFK samt Dansehallerne (tidl. Dansens Hus) i Kbh.